EST RUS
 
 
 
FIRMAST AURAVISION E-POOD FOHOW DETOX LISATEENUSED
 
   
  UUDISED Facebook
Sale EST
Shop EST
Plaastrid est
 
 
 

TERVIKU HARMOONIA. SINU TEINE POOL.

23.04.2011

Meist igaühe elus, tekib periood, kus me esitame endale retoorilisi küsimusi: Milleks ma elan? Milliseks kujuneb minu elu? Kes võtavad sellest osa? Kui õnnelikuks ma saan? Mis on õnn? Kus teda otsida? Ja kas on üldse vaja teda otsida?

Kas minu teine pool leiab mind üles? Ja kus ta mind leiab? Milline ta on? Kas ta üldse eksisteerib? Ja kui me kohtume, kas me saame õnnelikuks? Kui kaua me oleme õnnelikud? Kas me sureme samal päeval? Võibolla saab minust üksik inimene? Millised inimesed saavad mind ümbritsema? Kas nad on head või halvad? Kas ma olen hea inimene? Milline inimene ma täpselt olen? Kas ma üldse olengi inimene? Kas ma leian kunagi nendele küsimustele vastuseid?

Vastused tulevad meile omal ajal. Neid võib iseseisvalt otsida, katse-eksituse meetodil, võib õppida teiste inimeste kogemustest või uurida iidseid õpetusi ja raamatuid. Variante on palju ja üks neist oleks tundma saada, millised arusaamad, elu ja õnne püüdlused olid meie Esivanematel.  

Selgub, et kõigile neile küsimustele oli meie Esivanematel üks lihtne vastus – inimese elu mõte seisneb selles, et leida oma teine pool ja temaga ühinedes areneda ning saavutada hingeline täiuslikkus. Selle seisukohaga võib vaielda ja mitte nõustuda, võib arutleda õnne ja tähenduste üle, mis peituvad hoopis teistes asjades. Iga teie arvamus on õige. Sest igaühe hing on erineval arenguetapil ja vajab mitmekülgset kogemust, eesmärgiga pikka teed läbides saada loojaks, selle sõna kõrgemas tähenduses. Sest me kõik oleme Kõiksuse jumaliku teadvuse sädemekesed. 

Nii kirjeldavad iidsete Vedade õpetused inimhinge püüdlemisi oma teise poole leidmiseks.

«Kõige alguseks oli ja on terviku kahe poole ühtsus – Jumal. Ja laskusid hinged pühale Maale meha ja naisena. (Meenutage tuntud sümbolit Yin ja Yang, mehelikkuse ja naiselikkuse alged, mis moodustades terviku on samaaegselt eraldatud). Ja Jumalate plaan oli, et nad leiaksid üksteist peamiste hingeliste väärtusete järgi. Mehe südamaesse jäeti osa naise tunnete leegist, et kohtudes ta süda leegitseks igavesest armastusest, headuse ja armastusega ümbritseks mees naise ja sellise armastuse järgi tunneks temake ta ära. Aga naise südamesse jätsid Jumalad osa mehe mõistusest. Nii ta näeb, et naise hing on täis tarkust ja selle tarkuse järgi tunneb mees oma paarilise ära.»
 
Meie Esivanemad uskusid, et kõigil meist on oma teine pool. Ja see pool on üks ja ainus, sest ta on osa meie isiklikust hingest, mis sai kunagi jaotatud meheks ja naiseks. Ainult leides oma tõelist hingelist paarilist on võimalik saavutada terviklikkus ja harmoonia. Saavutada oma arengus Looja tase.

Me oleme harjunud vaatlema maailma kaheselt, nii et me kõiges näeme ainult vastandite vahelist võitlust: hea ja halb, must ja valge, öö ja päev, suvi ja talv, mees ja naine...

Meie Esivanemad tunnetasid maailma palju terviklikumalt ja harmoonilisemalt. Mõistes, et looduses päev ei võitle ööga, must vaid täiustab valget ja isegi kurjus ja headus on ühised ning vajalikud inimhinge täiuslikuks arenguks. Seda enam ei vaadeldud mehe ja naise vahelisi suhteid kui vastandite vahelist võitlust.

Kui kõigil meil on oma isiklik poolik, siis kuidas teda ära tunda ja eristada võõrastest? Esivanemad jaotasid mehe ja naise vahelised suhted kolme rühma:

1. Karmaside.

Sellises liidus me parandame eelmistes eludes tehtud vigu. Meie hing õpib ja poleerib teravusi.
Lähedane karmaside tähendab, et me oleme kohtunud rohkem kui korra oma eelmistes kehastustes, olime lähedastes suhetes ja võibolla olime mingilmääral süüdi selle inimese ees või vastupidi. Võibolla olime suurte õnnetuste põhjustajaks ja nüüd tasume oma julmade eksimuste eest sellega, et oleme sunnitud teenima ja ümmardama seda inimest. Kui me oleme saatuse poolt sunnitud sellisesse olukorda, tähendab selleks on mingi põhjus.
Mida suurem on vahemaa karmasidemel, seda harvem me kohtusime ja saavutasime energeetilist kontakti ja seda vähem me saavutame neid kontakte ka selles elus.

2. Sugulushinged.

See on hingede perekondlik side – sõbrad, elukooli klassikaaslased, kes on kaaslasteks meie eluteel. Sellise partneriga on ühised ideed, ühised arusaamad ja lugupidamine te lähete läbi elu koos.... kuid ometigi tunnete, et midagi on nagu puudu. Sellises paaris te piirate oma eesmärki, õppite uusi omadusi rahulikult ilma ängistuseta. Kuid ometigi ei ole seda leeki, mis nagu päike valgustaks teed teile ja teid ümbritsevatele. Kui te leiate end sellisest suhtest, ärge kiirustage seda lõhkuma. See tähendab, et teie tõeline kaaslane ei ole veel valmis teid vastu võtma, tal on vaja veel läbida oma, võibolla keeruline eluetapp. Kui te teda lõpuks kohtate ja ta ulatab teile käe, siis ärge kõhelge sellest võimalusest kinnihaaramast. Tähendab ta on valmis ja teie elu vale paarilisega muutub võimatuks. Ärge oodake kuni teie tõeline kaaslane lahkub.

3. Hingepooled.

Looja, jagades meid kaheks – meheks ja naiseks, jättis kummalegi meist 10% teise poole omadustest. Seetõttu hingedevahelised kaugused ei loe, isegi kui ollakse teineteisest väga kaugel on nähtamatu, kuid tugev side ikkagi tuntav. Kahe tõelise poole vahel toimub pidev energiavahetus. Nad mõjutavad teineteist, mistõttu ei ole võimalik, et üks oleks näiteks geenius, aga teine nüri ja rumal.

Esimest kohtumist oma hingepoolega ei ole võimalik kunagi unustada nagu ka esimest abieluööd. Oma paarilisega võib elada ükskõik mis tingimustes ja kus iganes, igast olukorrast te leiate väljapääsu. Kõik raskused on ületatavad kui kõrval on tõeline teine pool. Kuid peab olema valmis ka selleks, et mitte kõik hingepooled ei ole võimelised ühinema. Me kohtume oma hingepoolega kolmel korral ja kui me siis loobume oma sidemest, siis rohkem me temaga selles elus ei kohtu...

Kohtumine oma teisepoolega toimub kui inimene sisemiselt adub, et talle ei ole ilma tema hingepooleta midagi ( raha, kuulsust, kärjääri, jne.) vaja. Kohtumine toimub kui võidab teadmine, et tegelikult me elame ainult oma hingepoole jaoks. Miks? 

Sakraalsed teadmised kajastavad, et kunagi olime kõik osa ühtsest tervikust. Ja kui saabus hetk, mil hinged (neid võib nimetada ka perekonnaks) laskusid tõotatud maale ühtse kõiksuse üsast, hakkasid nad jagunema osadeks. Kas te olete näinud kuidas jaguneb rakk. Ühtsest „perest“ eralduvad sugulashinged ja viimasena jaguneb ühtne hing MEHEKS ja NAISEKS. Ja taasühinemine on nende ainus soov.

Teekond teineteise juurde võib olla väga raske. Ärge kunagi arvake, et kui kohtate oma hingepoolt, siis algab tõeline romantika, mis kestab kogu elu. On ju väga palju, mida lahtiharutada, läbida, mõista KOOS – see on ühine töö.

Juhtub nii: ühel poolikul kujuneb elus kõik hästi (hea perekond, kodu – täismäng), aga teisel on ainult probleemid ja rahulolematus. Miks nii? Paaris peab alati olema impulss arenemiseks. Kahjuks kui hingepaar ei ela koos, siis luuakse olukorrad (kitsarinnalisest seisukohast ebasoodsad), mis tasakaalustavad, et paari areng liiguks õiges suunas. Mäletate, et toimub pidev energiavahetus. Sellised pooled tihtipeale loobuvad teineteisest, tuues põhjusteks erinevaid ettekäändeid, sest nad ei ole veel valmis ühinema.

Mida tähendab – hingepaar on valmis? See on kui naine armastab ja austab meest nagu meesenergia kehastust, nagu Jumalat. Aga mees näeb igas naises Jumalannat! Ja siis tuleb mehe juurde JUST TEMA naine ja naise juurde JUST TEMA mees. Nii on, et iga partner, kellega saatus meid kokku viib, õpetab meid vastu võtma oma tõelist partnerit, nagu juhtides kättpidi tema - ainuõige juurde. On ka teine viis hingepoolikute ühendamiseks – kui paari ees seisab tähtis missioon, mille usaldasid neile Jumal ja Kõiksus. Sellise tähepaari ümber kogunevad kõik nende sugulashinged... Milline ta on – sinu teine pool?

Kindel märk, et olete leidnud oma teisepoole – te tegelete sarnaste asjadega! Tihti tegelevad sellised paarid kas äriliselt sarnastes valdkondades või on sarnased huvid ja püüdlused. On ühine eesmärk. Ja samal ajal on hingepoolik ka vastaspooluseks! Teie hingepoole sisemaailm erineb teie omast. Ta armastab tööd, mis teile tundub raske või võimatu. Ta näeb maailmas asju, mille olemasolust te ei kahtlustanudki. Kuid te tunnete tema mõtteid ja tema teie omi. Sellistes suhetes liidrit ei ole- juhtimisroll vahetub pidevalt. Ja mis peamine, teie nõrgad küljed ei avaldu, sest teinepool on just nendel aladel tugev. Töö, puhkus, suhtlus – on tõeline nauding. Tundub, et ei ole võimalik teineteisest tüdineda, alati eksisteerib vajadus suhelda, vajadus teineteise järele, kuid sellel ei ole midagi ühist sõltuvusega.

Oma teistpoolt ei vaadata kui kumiiri, vastupidi tema kõrval tuntakse end kuninglikena. Pidev püüd suunata kuhugi oma energiat ja jõudu tõukab paari uutele väljakutsetele. Sest ainult koos on võimalik saavutada kõrgeim hingeline ühendus.

Kui leiate oma tõelise hingepoole, siis te ei pea tema järgi joonduma, vastupidi, te olete talle vajalik täpselt sellisena nagu olete. Kui te elate elu sellel maal, siis tähendab, et elus on ka teie hingepool. Ja ta ootab samuti teie kohtumist. Kui teie aeg saab ümber, siis kõige enam viie aasta möödudes lahkub maalt ka tema. Ükskõik kus te ka ei oleks, te olete alati ühe terviku pooled ja tunnete tõmmet teineteise poole.

 
     
  Aura Vision OÜ,  Estonia pst. 17, Tallinn  +372 545 111 41  sales@auravision.eu    Kvaliteetne kodulehekülg