Aura Video Station

Aura Video Station süsteemi (edaspidi AVS) loojaks ja võtmetegelasteks peetakse saksa füüsikut Johannes R. Fisslingerit. Terapeudi ja teadlasena, uurides mitmeid tervendamistehnikaid Euroopas ja Indias, sealhulgas tutvudes ka Semyon Kirliani aurafotograafiaga, tekkis tal idee luua inimese biovälja jäädvustav ja analüüsiv programm, mis ühendaks endas nii iidseid teadmisi, intuitiivteadusi kui ka kaasaegset arvutitehnoloogiat. 

Los Angelese California ülikooli juhtivteadur dr Valerie Hunt ja psühholoog ning parapsühholoog Dr. Thelma Moss viisid keerukaid meetodeid kasutades läbi rida uurimusi, mis selgitasid seost isiksuse omaduste, bioandmete ja aura värvide vahel. Juba pikka aega uuritakse Põhja Carolina Ülikoolis Aura Video süsteeme seoses isiksuse tüüpide ja nn energeetilise meditsiiniga, mille haldusalaks on alternatiiv- ja täiendav meditsiin. Lisaks sellele toimub üle maailma hulgaliselt uuringuid, mis selgitavad AVS´i koostoimet erinevate tervendamistehnikatega. 

AVS tehnoloogia visualiseerib aura-tšakrate energiat. Seda töödeldakse kaasaegse tehnoloogia ja patenteeritud tarkvara abil, mis on üles ehitatud inimese bioandmete analüüsi, värvipsühholoogia, energiavälja ja vaimse-kehalise seisundi analüüsimise ja uurimise alustele. Aura värvitõlgendus on dünaamiline, kuna aurafotol võib kajastuda mitu värvi.

Aura analüüsimine aitab igal inimesel mõista oma sisemaailma ja isiksuse eripära, märgata seost oma füüsilise tervise ja psühhoemotsionaalse seisundi vahel, näha väliste faktorite mõju aurale ja tšakratele, õppida kontrollima oma psühhoemotsionaalset seisundit, siluda välistegurite mõjusid, valida optimaalseid lahendusi pingelistes või vastutavates olukordades ning leida vahendeid enesehinnangu tõstmiseks.

Aurapilt ise ei ole diagnoosimiseks või ravimiseks, kuid selles olev informatsioon võib aidata spetsialistil leida edukamaid viise inimese psühholoogilise kui ka füüsilise heaolu parandamiseks.

Inneraktiivse süsteemi tööpõhimõte

Vajalikud bioandmed saadakse biosensori abil, mis mõõdab inimese peopesalt bioandmeid: elektromagnetilist aktiivsust, käenaha elektrijuhtivust, temperatuuri jne. Aruka tarkvara abil saadud tulemused analüüsitakse ja töödeldakse ümber sagedusteks ja vibratsioonideks, mis kuvatakse arvutiekraanile selge värvikombinatsiooniga aurakujutisena, koos hõlpsasti loetavate diagrammide ja graafikutega. Aura, mis ekraanile ilmub, on inimese bioenergeetilise välja, emotsionaal-energeetilise seisundi, isiksuse tüübi ja energeetilise heaolu väljendus. Lisaks võimaldab see vaadelda ja analüüsida ka 7 olulisema energiakeskuse ehk tšakra aktiivsust ja bioandmeid, mis seotud stressi, väliskeskonna tajumise, yin-yang tasakaaluga jne.