Indiaani tarkused

Sulle on antud neli asja: Tarkus, Teadmised, Vägi ja Anne.
Neid nelja õnnistust pead sa austama heade mõtetega, heade sõnadega ja headusega teiste vastu.
Austav suhtumine loodusesse, lugupidamine ja kaastunne teise inimese vastu, avatuse ja õilsuse leidmine iseendas on ka tänapäeval niisama elutähtsad kui tuhandete aastate eest. Et kõigel on kõigega seos, siis mõjutab käitumine ümberkaudsete suhtes ka meie endi füüsilist ja vaimset tervist.
1. Igal hommikul ja õhtul ole tänulik, et sul on elu, ole tänulik asjade üle, mis sul on, ja võimalusele kasvada iga päev väheke edasi. Täna Suurt Vaimu, kõiki nelja ilmakaart, emakest Maad, isakest Taevast, elu meie sees ja ümber.
2. Pea meeles, et kõik on omavahel seoses. Kõigel on eesmärk. Kõigel on koht. Austa teisi, kohtle neid lahkuse ja osavõtlikkusega. Austus tähendab austuse tundmist ja osutamist teistele, teiste heaolu arvessevõtmist ja teiste kohtlemist delikaatselt ja sõbralikult. Austuse osutamine on elu põhiseadus.
3. Kui sul on midagi rohkem kui vajad endale ja oma perele, siis anna see neile, kellel on puudus. Kõik mille sa ära annad, tuleb sulle tagasi. Kõik mis sa võtnud oled, võetakse sinult ära.
4. Sa oled seotud iga oma sõnaga, mida ei tohi murda enne, kui teine osapool selleks loa annab. Ole alati ja kõikides olukordades aus.
5. Pea meeles, kus on sinu koht siin ilmas ja püüa anda oma panus, et olla abistav ja kaitsev mistahes moel. Teiste teenimine, kasulikuna olemine peres, kollektiivis, rahva hulgas ja maailmas on üks inimesena olemise põhitähendusi. Ära ole hõivatud vaid oma asjadega, nii et unustad tähtsaima ülesande. Tõeline õnn tuleb vaid neile, kes pühendavad oma elu teiste teenimisele.
6. Taotle vaikust ja pikka meelt kõiges, sellega peegeldad vastupidavust, enesekontrolli, suuremeelsust, austust ja sisemist rahu. Kuula viisakalt mida teised ütlevad, isegi kui see tundub väärtusetuna. Kuula oma südamega.
7. Ole tagasihoidlik, väldi uhkeldamist ja väljakutseid, mis sulle tähelepanu tõmbavad. Kohtle iga inimest austusega, väikseimast vanima hõimlaseni.
8. Ära kunagi kõnele teistest negatiivselt, olgu nad lähedal või kaugel.
9. Austa iga inimese privaatsust, ära puuduta luba küsimata kellegi asju.
10. Ära tungi kutsumata teise inimese hingeruumi. Ära kunagi häiri inimese vaimseid hetki.
11. Järgi teise inimese kodus tema, mitte enda kombeid. Osuta austust teiste uskumustele ja teistele usunditele.
12. Kohtle lugupidamisega kõike, mis on teisele püha ka siis, kui sa seda ei mõista. Sa peaksid toetama teiste mõtteid, kui need on õiged ja head, ka siis, kui need oleksid täiesti teistsugused kui sinu oma mõtted. Mõtete kokkupõrkumine toob esile tõe sädeme.
13. Kaitse ja hoia emakest Maad, tema loomi, taimi ja maavarasid. Kohtle maad ja kõiki selle aspekte justkui oma ema. Osuta austust kivi-, taime- ja loomariigile. Ära saasta õhku ja pinnast. Kui teised kohtlevad meie ema halvasti, siis kaitse teda tarkusega. Kõik rassid ja hõimud maailmas on kui erivärvilised lilled samal heinamaal. Kõik on kaunid. Neid kõiki tuleb austada Looja lastena.
14. Kuula juhatusi, mis tulevad sinu ümbruselt. Õpetus võib tulla mitmel kujul: palves, unes, vaiksetel üksinduse hetkedel ja targemate vanemate ja sõprade sõnade ja tegudena.
15. Kuula oma südamehäält. Pane tähele mõõdukust ja tasakaalu kõiges.
16. Õpi oma kogemustest ja ole alati avatud uuele. Tunne seda, mis viib sind heaollu ja seda, mis viib sind hävingusse.
17. Pea meeles, et naeratus on püha ja seda tuleb jagada.
18. Ela üks päev korraga.